PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

slúži na vedenie ekonomickej agendy

v systéme jednoduchého alebo podvojného účtovníctva

v prostredí Windows.

NOVINKY V PROGRAME:
 

VÁŽENÝ UŽÍVATEĽ PROGRAMU

BOOK- KEEPER

Oznamujeme Vám, že odo dňa 01.12.2016 je v distribúcii nová verzia programu BOOK-KEEPER s označením 4.48 ktorá je rozšírená o nasledovné zmeny:

  • Opravené ohlásené chyby z predchádzajúcich verzií programu
  • Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (ELDP)
  • Priama tlač zostáv a ukladanie do PDF súborov
  • Tlač faktúr s logom a pečiatkou
  • Medzinárodný nákladný list CMR
  • Nový inštalačný program aplikácie
  • Drobné zmeny

Do programu budú behom decembra a januára zapracované zmeny vyplívajúce z legislatívnych zmien pre uzavretie roka 2016 a pre vedenie agendy roku 2017 súbežne ako budú zverejnené zodpovedajúce nariadenia.

V rámci zaplatenej ročnej obnovy je možné si bezplatne stiahnuť program priamo na internete z našej webovej stránky Book-Keeper s.r.o. Na stránke v oddelení „Na stiahnutie“ po napísaní svojho IČO a licenčného čísla sa automaticky spustí inštaláčný program a po zadaní alebo výbere miesta inštalácie sa program nainštaluje vo WIN aj DOS verzii . Spolu s inštaláciou sa pridajú do Windows potrebné písma /fonty/ a dodatok príručky . Pre overenie, vyskúšanie a prečítanie podrobného popisu zmien si stiahnite demo verziu z našej webovej stránky, ktorá je voľne prístupná.

Po uhradení zálohovej faktúry Vám obratom zašleme vyúčtovaciu faktúru a program na CD , kde bude inštalácia ktorou si súbežne nainštalujete DOS aj WIN verziu programu Book-Keeper. K programu na CD bude priložená aj kompletná elektronická príručka programu Book-Keeper vo formáte PDF so všetkými dodatkami od vydania tlačenej príručky.

Od 1.12.2016 je program distribuovaný spolu vo verzii DOS a WIN.

Po úhrade zálohovej faktúry obdržíte novú verziu programu BOOK-KEEPER poštou na CD alebo si ho môžete inštalovať z webovej stránky. Osobné prevzatie programu nie je možné. Poplatok za zaslanie CD je 12 € aj s DPH.

Ďalšie informácie na:

telefónnom čísle: 0907 798 355

office: 0911 216 264

webovej stránke: www.book-keeper.sk

www.house-soft.sk

Email: book-keeper@house-soft.sk

bookkeeper@centrum.sk

Pracovná doba:

Pondelok – Piatok

8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00

S úctou team autorov Book-Keeper

v Galante, 17.12.2016.

POPIS NOVÉHO PROGRAMU:

Book-Keeper-win_ logo

Nová verzia programu je distribuovaná spolu pre DOS aj WINDOWS a je plne kompatibilná s Vašim doteraz používaným programom. Je výsledkom spolupráce firmy Book-KeeperHouse-Soft s.r.o. . Vývoj programového produktu je zabezpečený odbornou a metodickou podporou spoločnosti Compeko s.r.o. Bratislava.

Výhody nového programu sú:

• Je zachovaný pôvodný vzhľad programu.

•Funkcie programu sú nezmenené.

•Je možné okamžite použiť program bez odborného zásahu.

•Nie je nutné nastavovať systémové parametre vo Windows.

•Využíva sa celá dostupná operačná pamäť počítača.

•Úplná kompatibilita s 32-bitovým operačným systémom Windows XP až 10.

•Bezproblémové prevádzkovanie na 64-bitovom Windows 7 až 10.

•Výrazne vyššia rýchlosť vykonávania operácii nad veľkými databázami.

•Zabezpečená kompatibilita pri prechode na vyšší operačný systém a na nový počítač.

•Vývoj programu už nie je obmedzený operačným systémom počítača.

•Prirodzené národné prostredie aj s prepínaním klávesnice podľa Windows.

•Priradenie ľubovoľnej ikony k programu.

Je zabezpečená obnova programu a jeho priebežná aktualizácia podľa zmeny legislatívy.

Návod na inštaláciu programu Book-Keeper:

• Na zaslanom CD s nájdete súbor INSTALL.EXE po spustení nainštalujete program ako ste boli zvyknutý doteraz . Na CD je priložený aj tlačový manager CPKPrint

•V cielovom adresári kam inštalujete bude pre jednoduché účtovníctvo program BK1.EXE aj BK1_WIN.EXE, pre podvojné účtovníctvo BK2.EXE aj BK2_WIN.EXE.

•Môžete použiť jednu alebo druhú verziu programu. Na počítačoch s 32 bitovým operačným systémom Windows sú oba programy rovnocenné .

•Na počitačoch s 64 bitovým operačným systémom Windows pôjde len WIN verzia programu.

•Programy používajte ako obvykle.

Program máte právo užívať v rámci Vašej predplatenej upgrade v cene a za podmienok ako doteraz.

Close Menu