Naša firma bola založená v roku 2008.

Jej profilom sú:

– tvorba a správa ekonomického programu Book-Keeper-win,

na vedenie agendy jednoduchého alebo podvojného účtovníctva v prostredí Windows

– správa programu CMR

na vyplnenie, tlač a archiváciu medzinárodného nákladného listu

– tvorba webových stránok na desktop aj mobil

– vytvorenie jednoduchých aj zložitých webových stránok na mieru

– grafiky pre webové stránky a internet

– reklamné bannery, reklamné listy pre e-mail 

– grafické práce pre tlačoviny

– brožúry, letáky, plagáty, vizitky…